sobota 1. decembra 2007

Výroky

Leonardo Da Vinci
Veľká Láska sa rodí iba z poznania osoby alebo veci. Ak ju nepoznáš, nemožeš ju Milovať, iba ak skromne.

Voda v rieke, ktorej sa práve dotýkaš, je posledná odtekajúca a prvá, čo priteká. A tak je to aj s prítomnosťou.

Ak môžeš ísť k rieke, nechoď k džbánu.

Freddie Mercury
Žijem svoj život naplno.

Hudbe a ženám sa nesnaž rozumieť, nebudeš z nich mať radosť.

Albert Einstein
Iba život žitý pre iných je hoden žitia.

Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.

Honoré De Balzac
Najobtiažnejšie znášajú ľudia šťastného človeka.

Najväčším šťastím človeka je, keď môže žiť pre to, za čo by bol ochotný zomrieť.

Karel Čapek
Predstavte si to ticho, keby ľudia hovorili len to, čo vedia.


Ovídius
Každá chvíľa je tým kratšia, čím je šťastnejšia.

John Lennon
Časom, ktorým rád mrháš, nebol premrhaný.

George Moore
Realita môže zničiť sen, prečo teda sen nemôže zničiť realitu..?

Carl Sagan
Ak chceš upiecť jablkový koláč z ničoho, musíš najprv vytvoriť vesmír.

Alan Ashley – Pitt
Človek nasledujúci zástup sa nedostane ďalej ako zástup. Človek, ktorý kráča sám, sa skôr nájde na miestach, kde ešte nik nebol.

David Meyers
Ten, kto sa smeje, žije.

David Lloyd George
Neboj sa spraviť veľký krok. Nemôžeš preskočiť priepasť dvomi malými skokmi.

Mark Twain
Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.

Sidney Greenberg
Úspešný človek je taký, ktorý dokáže postaviť pevné základy z tehál, ktoré ostatní po ňom hádžu.

Žiadne komentáre: